Nettsider med emneord «Fred»

Publisert 18. juni 2019 14:03

Dagen etter fredsprisutdelingen inntar 800 elever fra videregående skoler i Oslo Rådhuset for å delta på et seminar om fred og nobelprisen.

Publisert 21. mai 2019 13:56

Dagen etter fredsprisutdelingen inntar 800 elever fra videregående skoler i Oslo Rådhuset for å delta på et seminar om fred og nobelprisvinnerne.

Publisert 21. mai 2019 13:56

I noen tilfeller har Nobels fredspris blitt tildelt for ekstraordinær innsats for å fremme miljøforskning eller miljøpolitikk. Ved å gjøre dette synes Nobelkomiteen å ha erkjent at det eksisterer et forhold mellom fred og miljø. Denne tematiske dagen behandler aspekter av dette mulige forholdet - som fortsatt er omstridt - gjennom to forelesninger, fire korte foredrag og en paneldebatt. Programkomiteen har bestått av Jon Hovi, Brynjar Lia og Nikolai Kristoffersen Winge.

Publisert 15. okt. 2018 10:32

Occasionally, the Nobel Peace Prize has been awarded for extraordinary efforts to promote environmental research or policies. By doing so, the Norwegian Nobel Committee seems to have acknowledged that a relationship exists between peace and the environment. This thematic day addresses aspects of this possible relationship – which remains disputed – through two keynote lectures, four brief talks, and a panel debate. The committee has consisted of  Jon Hovi, Brynjar Lia og Nikolai Kristoffersen Winge.