Nettsider med emneord «forum»

Publisert 30. nov. 2020 11:12

International Cooperation after COVID-19 : Multilateralism and Global Governance in the Wake of the Corona Pandemic

Publisert 30. nov. 2020 10:53

Internasjonalt samarbeid etter korona: Multilateralisme og global styring i kjølvannet av koronapandemien.

11. desember foregår årets Nobelforum i Universitets aula
Publisert 18. juni 2019 14:03

Nobel Peace Prize Forum 2019 åpner dørene også i år for nye diskusjoner og paneldebatter.