Nettsider med emneord «menneskerettigheter»

Publisert 21. mai 2019 13:56

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.

Publisert 25. okt. 2018 14:12

We will focus on contemporary and historical perceptions of what is and what should be the fundamental rights of human beings. We will discuss human rights work in Norway and internationally, as well as this year’s theme for the University of Oslo’s Human Rights Award: torture and rehabilitation of torture victims.

The program committee has consisted of Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass and Gentian Zyberi.