Nettsider med emneord «utstilling»

Three girls reading about the exhibit
Publisert 5. des. 2019 15:50

What rules create good societies? The Human Rights Academy has posed this question to more than 2,200 single minor asylum seekers since 2008. The exhibition "The New Planet" highlights the youth´s answers and reflections.

Three girls reading about the exhibit
Publisert 5. des. 2019 15:49

What rules create good societies? The Human Rights Academy has posed this question to more than 2,200 single minor asylum seekers since 2008. The exhibition "The New Planet" highlights the youth´s answers and reflections.

Tre jenter som leser om Den nye planeten
Publisert 5. des. 2019 15:44

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner.

Tre jenter som leser om Den nye planeten
Publisert 5. des. 2019 15:43

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner.

Tre jenter som leser om Den nye planeten
Publisert 25. nov. 2019 11:25

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner.

Three girls reading about the exhibit
Publisert 25. nov. 2019 11:25

What rules create good societies? The Human Rights Academy has posed this question to more than 2,200 single minor asylum seekers since 2008. The exhibition "The New Planet" highlights the youth´s answers and reflections.