Program

Årets program har fokus på fred, krig, menneskerettigheter, kvinnefrigjøring, tilgang til mat og mye mer, og lanseres her 1.desember 2020 i heldigital drakt.