Program

Programmet for 2020 hadde fokus på fred, krig, menneskerettigheter, kvinnefrigjøring, tilgang til mat og mye mer. På grunn av pandemien var det heldigitalt.