Seminar om menneskerettigheter

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Meld deg på

Følg arrangementet på Facebook

09.00: Posters og servering av kaffe & bakverk

10.00: Velkommen

Velkommen og presentasjon av vinneren av UiO sin menneskerettighetspris 2018 v/rektor Svein Stølen, UiO

10.10: Foredrag av prisvinner Nora Sveaass

Professor Nora Sveaass, vinner av UiOs menneskerettighetspris 2018, holder sitt prisforedrag «Tortur – det internasjonale forbudet og retten til rehabilitering». Les mer om prisvinneren og UiOs menneskerettighetspris

10.40: Introduksjon til filmer. 

Sigrun Slapgard, forfatter og journalist, introduserer filmene.

10.45: Filmvisning: «From Horror to Healing: Rehabilitation of Torture Victims» og «Torture: It happens in Secret»

Begge filmer av UN Voluntary Fund for Victims.

11.00: Pause

11.15: Panelsamtale: «Bistand til ofre for tortur». Hva er de store utfordringene?

Panel:

Ordstyrer: Sigrun Slapgard

Portrait: Svein Stølen
Svein Stølen
Portrait: Sigrun Slapgard.
Sigrun Slapgard
Portrait: Sverre Varvin. Photo: Oslo Met
Sverre Varvin
Portrait: Jon Peder Egenæs. Photo: Kyrre Lien
John Peder Egenæs
Portrait: Asger Kjærum.
Asger Kjærum
Portrait: Nora Sveaas. Photo: Ola Sæther, Uniforum/UiO
Nora Sveaass

11.45: Pause

12.00 - 12.45: Parallelle spor

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4

International Criminal Tribunals: A future?

(Denne sesjonen vil være på engelsk)

En karriere i menneskerettighetsarbeid

Hva motiverer folk til å studere menneskerettigheter? Hvilke arbeidsmuligheter finnes? Aktuelt for studenter som vurderer å studere menneske-rettigheter og vil vite mer om karriere-muligheter.

Panel:

Ordstyrer: Hilde Salvesen, UiO

Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag: Lansering av et spesial-nummer av Nordic Journal of Human Rights

Innledere:

Kommentar: Ingunn Ikdahl, UiO og Petter Wille, NIM

Ordstyrer: Bård Anders Andreassen, UiO

Risiko for tortur og umenneskelig behandling? Forholdene for mennesker som er fratatt friheten i Norge i dag.

Hvordan jobber Sivilombudsmannen under besøk til fengsler og institusjoner og hva finner vi?

Portrait: Postdoc Juan Pablo Pérez León. Photo: UiO
Juan Pablo Pérez León
Portrait: Joanna Nicholson. Photo: UiO
Joanna Nicholson
Portrait: Agnieszka Cybulska
Agnieszka Cybulska
Portrait: Adele Matheson Mestad. Photo: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Adele Matheson Mestad
Portrait: Solveig Igesund
Solveig Igesund
Portrait: Gisle Kvanvig. Photo: UiO
Gisle Kvanvig
Portrait: Hilde Salvesen. Photo: UiO
Hilde Salvesen
Portrait: Hanne Hagtvedt Vik. Photo: UiO
Hanne Hagtvedt Vik
Portrait: Steven L. B. Jensen. Photo: Toynbee Prize Foundation
Steven L. B. Jensen
Portrait: Linde Lindkvist. Foto: Johan Bokström
Linde Lindkvist
Portrait: Johan Strang. Photo: UiO
Johan Strang
Portrait: Ingunn Ikdahl. Photo: UiO
Ingunn Ikdahl
Portrait: Petter Wille. Photo: Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Petter Wille
Portrait: Bård Anders Andreassen. Photo: UiO
Bård Anders Andreassen
Portrait: Helga Fastrup Ervik. Photo: www.sivilombudsmannen.no
Helga Fastrup Ervik
Portrait: Mette Jansen.
Mette Jansen Wannerstedt

12.45: Master posters og lunsj

14.00: Parallellsesjoner

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4

Seksualisert vold i krig

Human Rights Defenders

(Denne sesjonen vil være på engelsk)

  • Jan Helgesen, UiO: The drafting of the Declaration on Human Rights Defenders.
  • Sandra Petersen, NHRF: Ensuring the Protection of Human Rights Defenders: The Practice of the Norwegian Human Rights Fund.

Q&A session.

Ordstyrer: Gentian Zyberi, UiO

Folkemordkonvensjonen 70 år: Fortsatt aktuell? Jesidiene og Rohingyane som eksempler.

(Denne sesjonen vil være på engelsk)

Paneldiskusjonen vil ta opp utfordringer knyttet til dokumentasjon og rettsforfølgelse av folkemord, med særlig fokus på Rohingyaene og Jesidiene.

Panel:

Sesjonen ledes av Ellen Stensrud, HL-senteret

Barn på flukt alene - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?

Portrait: Jan Helgesen. Photo: UiO
Jan Helgesen
Portrait: Jenny Lorentzen. Photo: www.prio.org
Jenny Lorentzen
Portrait: Elisabeth Ng Langdal. Photo: Health and Human Rights info
Elisabeth Ng Langdal
Portrait: Sandra Petersen. Photo: The Norwegian Human Rights Fund
Sandra Petersen
Portrait: Gentian Zyberi. Photo: UiO
Gentian Zyberi
Portrait: Jacqui Zalcberg
Jacqui Zalcberg
Portrait: Sareta Ashraph
Sareta Ashraph
Portrait: Ellen Stensrud. Photo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ellen Stensrud
Portrait: Tine Jensen
Tine Jensen
Portrait: Envor M Bjørgo Skårdalsmo. Photo: Private
Envor M. Bjørgo Skårdalsmo

15.00 - 15.45: Globale menneskerettigheter? FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 70 år

  • Historiker Steven L. B. Jensen, Institut for menneskerettigheder i København, innleder om menneskerettighetenes fortid: Hvem har skapt det internasjonale menneskerettighetssystemet og hvorfor?
  • Statssekretær i UD, Audun Halvorsen vil snakke om hvordan den norske regjeringen arbeider med menneskerettigheter i dagens krevende internasjonale situasjon.
Portrait: Steven L. B. Jensen. Photo: Toynbee Prize Foundation
Steven L. B. Jensen
Portrait: Audun Halvorsen Foto: Sturlason/DU
Audun Halvorsen

Arrangør

Universitetet i Oslo
Emneord: menneskerettigheter, fagdag
Publisert 21. mai 2019 13:56 - Sist endret 21. mai 2019 14:59