Seminar: Fred og miljø

I noen tilfeller har Nobels fredspris blitt tildelt for ekstraordinær innsats for å fremme miljøforskning eller miljøpolitikk. Ved å gjøre dette synes Nobelkomiteen å ha erkjent at det eksisterer et forhold mellom fred og miljø. Denne tematiske dagen behandler aspekter av dette mulige forholdet - som fortsatt er omstridt - gjennom to forelesninger, fire korte foredrag og en paneldebatt. Programkomiteen har bestått av Jon Hovi, Brynjar Lia og Nikolai Kristoffersen Winge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Meld på

Følg arrangementet på Facebook

09:00 Posters og kaffe

10.00 Velkommen og introduksjon

  • Velkommen ved UiOs viserektor Åse Gornitzka
  • Introduksjon ved Helene Løken

10.15 Hovedinnledere

Drømmer om fred og verdens realiteter: Nobels fredspris 1901-2018

  • Geir Lundestad, professor emeritus og tidligere direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Den norske Nobelkomite mellom 1990 og 2014

Makt, konflikt og interesser: Geopolitikk i det 21. århundre

  • Asle Toje, tidligere forskningsleder ved Nobelinstituttet og medlem av den norske Nobelkomite

Ordstyrer: Helene Løken

Portrait: Åse Gornitzka (Foto: UiO)
Åse Gornitzka
Portrait: Helene Løken (foto: www.globaloutlook.no)
Helene Løken
Portrait: Geir Lundestad (foto: Fotograf Sturlason)
Geir Lundestad
Portrait: Asle Toje (foto: Dagens Næringsliv)
Asle Toje

12.00 Lunsj

13.00 - 15.00 Panel – om fred og miljø (på engelsk):

Innlegg av paneldeltagere og paneldebatt:

Displacement, violence and cooperation: Security in a warmer world

  • François Gemenne, FNRS Senior Research Associate and Director at The Hugo Observatory at University of Liège and co-director of the Observatory on Defence and Climate of the French Ministry of Defence

Climate change, violence, and conflict in Kenya

  • Siri Eriksen, professor, NMBU

What drives conflicts between farmer and herders in Africa?

  • Tor Benjaminsen, professor, NMBU

Will climate change lead to more wars?

  • Halvard Buhaug, forsker I ved PRIO and professor II ved NTNU.

Ordstyrer: Helene Løken

Portrait: François Gemenne (foto: https://www.researchgate.net/profile/Francois_Gemenne)
François Gemenne
Portrait: Siri Eriksen (foto: Håkon Sparre/NMBU)
Siri Eriksen
Portrait: Tor Benjaminsen (foto: NMBU)
Tor Benjaminsen
Portrait: Halvard Buhaug (foto: https://www.hbuhaug.com/)
Halvard Buhaug
Portrait: Helene Løken (foto: www.globaloutlook.no)
Helene Løken

Arrangør

Universitetet i Oslo
Emneord: fred, miljø, fagdag
Publisert 21. mai 2019 13:56 - Sist endret 21. mai 2019 15:00