Foredrag: Fragmenter av krig

Hvorfor er kulturarv i krigs- og konfliktområder relevant for oss i Norge?

Portrait: Håkon Roland
Håkon Roland

De siste tiårene har Norge blitt en mer aktiv deltaker på den globale arena, også som part i krigslignende handlinger. Krig og konflikt er sterkt medvirkende til at mennesker, verdier og gjenstander krysser landegrensene i økende omfang og tempo.

Norge er et velregulert land. Likevel hender det stadig oftere at vi oppdager kulturgjenstander som er innført ulovlig til landet. Foredraget gir eksempler på konkrete saker der kulturarv fra sårbare områder i verden har funnet veien hit – som fragmenter av krig og konflikt i andre deler av verden.

Om foredragsholder

Ut fra sin brede erfaring innen kulturarvsproblematikk, forteller arkeolog Håkon Roland hvorfor kulturarv i krigs- og konfkliktområder er relevant for oss i Norge.

Omvisning

Etter foredraget blir det tilbud om omvisning i utstillingen "Ani -Silkeveiens glemte by".

Se omtale av arrangementet på Facebook

Emneord: foredrag, kulturarv
Publisert 21. mai 2019 13:56 - Sist endret 21. mai 2019 15:00