Foredrag: Kulturarv, konflikt og menneskerettigheter

Systematisk ødeleggelse av kulturarv er et vanlig syn i konfliktområder der målet er å drive bort en befolkningsgruppe. På denne måten ødelegges gruppens identitetsfølelse.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

De systematiske ødeleggelsene av kulturarven følges ofte opp med terror rettet direkte mot mennesker: gruppevoldtekt, fordrivelse og massedrap.

Gjenoppbygging av kulturarv - en normaliseringsprosess

Å vinne kulturarven tilbake etter konflikt er en viktig faktor i gjenoppbygging av en form for normalitet. Kulturarv er symboler på vår identitet. De er utgangspunkter for de fortellinger som skapes for å uttrykke tilhørighet til mennesker og steder.

Å unngå at kulturarven brukes til å ekskludere andre er en viktig faktor i forebyggelsen av konflikt

Portrait: Carsten Paludan-Müller
Carsten Paludan-Müller

Om foredragsholder

Foredraget holdes av Carsten Paludan-Müller som er arkeolog og tidligere direktør for Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han har vært involvert i arbeidet med utstillingen om Ani, og også jobbet med kulturminnevern i andre konfliktområder.

Omvisning

Historisk museum arrangerer to foredrag i forbindelse med Oslo Peace Days. Dette foredraget, samt et foredrag med tittelen "Fragmenter av krig".

 

Etter at begge foredragene er avholdt blir det muligheter for omvisning i utstillingen "Ani: Silkeveiens glemte by".

Se omtale av arrangementet på Facebook

Emneord: foredrag, kulturhistorie, kulturarv, kulturminnevern
Publisert 21. mai 2019 13:56 - Sist endret 21. mai 2019 15:00