English version of this page

Utstilling: Den nye planeten: Hva skaper gode samfunn?

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner.

Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier.

"Den nye planeten"

Gruppearbeidet «Den nye planeten» er den første aktiviteten ungdommene gjør på to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet har på̊ asylmottak. Her lager de en slags grunnlov med ti regler for en forestilt ny planet.

Målet er at alle menneskene på̊ planeten skal leve gode liv. Etterpå, for å koble ungdommenes refleksjoner til virkeligheten, lærer de om andre verdenskrig og FNs arbeid med å utarbeide Verdenserklæringen om menneskerettighetene: det nærmeste vi kommer universelle regler for å skape gode samfunn på̊ vår egen planet.

Deltakere med erfaring fra krig

Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. Erfaringene de har fra krig, konflikt, nød og flukt, danner et viktig bakteppe for valg av regler.

Det er utviklet undervisningsopplegg som kan benyttes før, under og etter besøk av utstillingen.

Utstillingens åpningstider: 

  • Mandag 9. desember: 11-00 - 18.00
  • Tirsdag 10. desember: 09.00 - 18.00
  • onsdag 11.desember: 09.00-16.00

Om utstillingen

  • Vandreutstillingen «Den nye planeten» er produsert av den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter.
  • Den er finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord.
  • Sparebankstiftelsen har støttet utvikling av undervisningsmateriell og visninger
Emneord: menneskerettigheter, asylsøkere, utstilling
Publisert 25. nov. 2019 11:25 - Sist endret 5. des. 2019 15:44