Damnatio memoriae: Revisjon av fortiden

Å knuse statuer, undertrykke ritualer og utviske minner, er kraftfulle våpen i krig og politisk maktkamp. Vi kjenner fenomenet fra romernes skikk med å forbanne minnet etter en hersker og gjenfinner det i nye former i vår egen samtid.

Photo: ArchaiOptix, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons  

I 2015 bombet soldater fra IS en folketom ruinby i Syria. På Sri Lanka reiser borgerkrigens seierherrer buddhistiske minnesmerker på hinduenes hellige steder. I Øst-Afrika kjemper mennesker mot kulturell ensretting som vil skjule deres muslimske ritualer i offentligheten, og i et av Oseanias øysamfunn siles minner bort når havet stiger. Dette har forskere ved Kulturhistorisk museum redigert bok om. I Historisk museums nye utstilling med gjenstander fra antikken og Det gamle Egypt finner man for eksempel en latinsk innskrift i marmor hvor noen har forsøkt å meisle bort keiserens navn.

Du får høre

  • Marina Prusac Lindhagen: Å rive statuer og sprenge monumenter: Når kulturarv blir hatet og brukes i krig
  • Øivind Fuglerud: Sri Lanka: Borgerkrigen og retten til å minnes
  • Kjersti Larsen: Zanzibar: Kampen om kulturell og religiøs identitet.
  • Arne Perminow: Polynesia: Forlegenhet og forglemmelse på en synkende Sydhavsøy

Påmelding

Om boken

Boken Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century
Damnatio Memoriae
handler om manipulasjon av fortiden og hvordan minner utviskes med tvang. Bokens artikler kombinerer innsikt fra en rekke internasjonale forskere innen humaniora og ulike samfunnsfag, og ble utgitt i høst av Routledge.

Alle foredragsholderne er forskere ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap ved museet. Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi og forsker innenfor områdene migrasjon, etnisitet og nasjonalisme, særlig relatert til Sør-Asia. Kjersti Larsen er professor i sosialantropologi og forsker på kjønn og identitet, ritualer og religion i muslimske samfunn i Øst-Afrika, med særlig fokus på Swahili-regionen og nordlige Sudan. Marina Prusac Lindhagen er førsteamanuensis i klassisk arkeologi, og har vært kurator for museets nye utstilling Følelser i antikken og det gamle Egypt. Arne Perminow er førsteamanuensis i sosialantropologi og forsker på Oseanias kultur og samfunn med særskilt vekt på kongedømmet Tonga i Polynesia.

 

Du kan også følge arrangementet på Facebook

Publisert 1. des. 2020 11:26 - Sist endret 2. des. 2020 11:49