50-årsjubileum for Nobels fredspris til Willy Brandt

I år er det 50 år siden Willy Brandt mottok Nobels fredspris i Universitetets aula i Oslo, og Willy Brandt-stiftelsen feirer jubileet og og utdeling av Willy Brandt-prisene for 2020 og 2021 i en helaften i Universitets Aula.

Vi feirer 50-årsjubileet for Nobels fredspris til Willy Brandt

7.12 feires Willy Brandt i Universitetets Aula, hvor han fikk fredsprisen for femti år siden.

Foto: User:PelzCC-BY-SA-3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willy_Brandt01.jpg

En feiring av Willy Brandts liv og virke

Willy Brandt spilte en vesentlig rolle i gjenoppbyggingen av et godt norsk-tysk forhold etter krigen. Først med hans øst- og utenrikspolitikk og hans engasjement for demokrati, forståelse og forsoning ble det fra slutten av 1960-tallet skapt en basis for et vennskapelig forhold mellom de to landene. I dag lever vi i en tid, hvor usikkerhet, uforutsigbarhet, mistro og en hang til lettvinte løsninger griper stadig mer om seg, og det er behov for å fremheve gode eksempler på hvordan vilje til dialog kan skape forståelse, tillit, forsoning - og grobunn for samarbeid. Willy Brandt og hans virke er et slikt eksempel. Vi benytter 50-årsjubileet for Willy Brandts fredspris som en anledning til å belyse hans arbeid for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner – og se nærmere på hvilken betydning det har hatt for dagens norsk-tyske forbindelser og den relevans det har for dagsaktuelle internasjonale forhold.

Program og påmelding

For å delta må man melde seg på. Se mer informasjon om påmelding og program på Willy Brandt-stiftelsens nettsider

 

Publisert 22. nov. 2021 18:23 - Sist endret 22. nov. 2021 18:23