UTSATT: Forskning i krig, konflikt og totalitære stater

Hvordan og hvorfor forsker man i krig og under pågående konflikter? Er det mulig å forske i land med totalitære regimer? Feltarbeidere fra Leger Uten Grenser, forskere fra Det medisinske fakultet og en erfaren utenrikskorrespondent tar deg med inn i dette krevende, uforutsigbare og viktige landskapet.

Morten Rostrup i arbeid for Leger Uten Grenser.

Foto: HARALD HENDEN, VG

Noen av temaene som tas opp er:

  • Hvordan er det mulig å forske i konfliktområder?
  • Hvordan organisere datainnsamling under aktive konflikter og i totalitære stater?
  • Kan journalister og forskere stole på informasjonen de får under slike forhold?
  • Hvordan foregår kontakten med lokalbefolkningen i konfliktområder?
  • Antibiotikaresistens, ebola, tuberkulose og krigsskader
  • Utfordringer med manglende tillit til myndigheter og organisasjoner
  • Angrep på sivile og sykehus i ustabile områder
  • Det nytter! Fremskritt forskningen har gitt oss

Meld deg på!    

Om deltagerne

Karine Nordstrand

Karine er lege og president i Leger Uten Grenser. Hun har tidligere jobbet i felt for Leger Uten Grenser i Den demokratiske republikken Kongo, Haiti, Indonesia og Hellas. Karine jobber til vanlig med Global Helse på Folkehelseinstituttet.

Morten Rostrup

Morten er overlege ved Ullevål sykehus og professor ved Det medisinske fakultet. Han startet Leger Uten Grenser i Norge og har ledet organisasjonen internasjonalt. Han har arbeidet i felt under borgerkriger i Angola, Liberia, Sudan, Libya, Syria og Kongo, hjulpet tsunamiofre i Indonesia og jordskjelvofre på Haiti. Blant annet.

Espen Bjertness

Espen er professor ved Det medisinske fakultet, i avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Han har arbeidet med en rekke forskningsprosjekter innen helse i land og regioner med ulike utfordringer. Det pågående forskningsprosjektet innen folkehelse, medisinsk forskning og utdanning i Myanmar er midlertidig stoppet på grunn av militærkuppet tidligere i år. 

Veronica Alvarez

Veronica er lege for Leger Uten Grenser. Hun har arbeidet for organisasjonen siden 2015 og har felterfaring fra Sør-Sudan, Mosambik og Irak. Hun har særlig arbeidet med resistent tuberkulose.

Bent Skjærstad

Bent er utenriksreporter i TV2. Han viser bilder og forteller fra egne opplevelser.

 

Publisert 23. nov. 2021 15:00 - Sist endret 7. des. 2021 15:05