UTSATT: Forsoning for framtiden: Hvilke utfordringer møter samer og kvener i dagens Norge?

Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene, kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning?

Kong Harald og dronning Sonja hilser på barnehagebarn med samedrakter.
Kong Harald og dronning Sonja hilser på barnehagebarn under åpningen av  Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Foto: Lise Åserud / NTB

En egen Sannhets- og forsoningskommisjon ble opprettet i 2018 for å jobbe for en anerkjennelse av samer og kvener/norskfinners erfaringer i møtet med norske myndigheter. Kommisjonen som består av 12 medlemmer skal avgi sin rapport i 2023. Hvorfor er en slik kommisjon nødvendig?

 

Innledere

Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge

Ved Anne Julie Semb, på vegne av kommisjonen. Semb er kommisjonsmedlem og professor ved Institutt for statsvitenskap og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Forskerblikk og personlig blikk på fornorskningen: Om fornorsking, språktap og revitalisering. 

Ved Pia Lane, professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning), Det humanistiske fakultet, UiO. Lane er også kommisjonsmedlem. 

Ung, urban og samisk: Muligheter og utfordringer i dagens Norge

Ved Maria Therese Westerfjell Grensemo fra Noereh, den samiske ungdomsorganisasjonen 

Ung, urban og kven: Muligheter og utfordringer i dagens Norge

Ved Evelyn Førstemann Nilsen fra Kvääninuoret-Kvenungdommen

 

 

Ordstyrer: Gro Lien Garbo

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Servering av kaffe og bakverk.

Velkommen!

Publisert 25. nov. 2021 17:02 - Sist endret 8. des. 2021 12:32