UTSATT: Prøvestansavtalen 25 år

​I år er det 25 år siden Prøvestansavtalen ble vedtatt i FN. Vi inviterer til en diskusjon om avtalens fremtid og betydningen av vitenskapelig diplomati med ledende eksperter innen nedrustning.

En kjernefysisk eksplosjon.

Det er 25 år siden prøvestansavtalen ble vedtatt, og NORSAR/PRIO organiserer diskusjon om avtalens fremtid. Foto: Alamy

25 år med Prøvestansavtalen

I en verden der kjernevåpen spiller en større rolle er avtalen som forbyr alle former for kjernefysiske sprengninger viktigere enn noen gang. Prøvestansavtalen ble ferdigforhandlet i 1996, men er ennå ikke trådt i kraft da åtte gjenværende land må ratifisere den: Egypt, India, Iran, Israel, Kina, Nord-Korea, Pakistan og USA. Selv om traktaten ikke har trådt i kraft, har den bidratt til å etablere en internasjonal norm mot å prøvesprenge. Prøvestansavtalen er derfor en helt sentral del av ikke-spredningsregimet for kjernevåpen, all den tid prøvestans legger betydelige hindringer for utviklingen av kjernevåpen. De fleste av de åtte gjenværende landene bidrar godt i arbeidet med traktatens kontrollregime.

 

Kontrollregime som sikrer at brudd oppdages

Prøvestansavtalen inkluderer et omfattende kontrollregime, som skal sikre at brudd på avtalen oppdages og forfølges. Apparatet av målestasjoner og analysekapasitet er i all hovedsak på plass og bidrar til å avskrekke mot eventuelle planer om prøvesprengninger. Data fra et globalt nettverk av flere enn 300 målestasjoner sendes fortløpende til analyse til Prøvestansavtalens sekretariat i Wien. Man måler seismiske bølger som har gått gjennom jordens indre, lydbølger gjennom verdenshavene og atmosfæren, samt radioaktivt nedfall.

 

I panelet

  • Dr. Robert Floyd, Executive Secretary, CTBTO
  • Anne Strømmen Lycke, Adm. direktør, NORSAR
  • Kjølv Egeland, Postdoctoral Fellow, Sciences Po Paris
  • Henrik Urdal, Direktør, PRIO
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

For å melde deg på, send en e-post til info@norsar.no Her kan du også stille spørsmål om programmet.

Arrangør

NORSAR og PRIO
Publisert 29. nov. 2021 18:14 - Sist endret 7. des. 2021 12:02