Seminar om menneskerettigheter

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Meld deg på

Følg arrangementet på Facebook

09.00: Posters og servering av kaffe & bakverk

10.00: Velkommen

Velkommen og presentasjon av vinneren av UiO sin menneskerettighetspris 2018 v/rektor Svein Stølen, UiO

10.15: Foredrag av prisvinner Nora Sveaass

Professor Nora Sveaass, vinner av UiOs menneskerettighetspris 2018, holder sitt prisforedrag «Tortur – det internasjonale forbudet og retten til rehabilitering». Les mer om prisvinneren og UiOs menneskerettighetspris

10.45: Introduksjon til filmen «From Horror to Healing: Rehabilitation of Torture Victims»

Sigrun Slapgard, forfatter og journalist, introduserer filmen.

10.50: Filmvisning: «From Horror to Healing: Rehabilitation of Torture Victims»

En film av UN Voluntary Fund for Victims.

11.25: Panelsamtale: «Bistand til ofre for tortur». Hva er de store utfordringene?

Panel:

Ordstyrer: Sigrun Slapgard

Portrait: Svein Stølen
Svein Stølen
Portrait: Sigrun Slapgard.
Sigrun Slapgard
Portrait: Sverre Varvin. Photo: Oslo Met
Sverre Varvin
Portrait: Jon Peder Egenæs. Photo: Kyrre Lien
John Peder Egenæs
Portrait: Asger Kjærum.
Asger Kjærum
Portrait: Nora Sveaas. Photo: Ola Sæther, Uniforum/UiO
Nora Sveaass

11.55: Pause

12.15 - 13.00: Parallelle spor

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4

International Criminal Tribunals: A future?

(Denne sesjonen vil være på engelsk)

En karriere i menneskerettighetsarbeid

Hva motiverer folk til å studere menneskerettigheter? Hvilke arbeidsmuligheter finnes? Aktuelt for studenter som vurderer å studere menneske-rettigheter og vil vite mer om karriere-muligheter.

Panel:

Ordstyrer: Hilde Salvesen, UiO

Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag: Lansering av et spesial-nummer av Nordic Journal of Human Rights

Innledere:

Kommentar: Ingunn Ikdahl, UiO og Petter Wille, NIM

Ordstyrer: Bård Anders Andreassen, UiO

Sivilombudsmannens tilsynsansvar

Rapporter med kritiske kommentarer

Portrait: Postdoc Juan Pablo Pérez León. Photo: UiO
Juan Pablo Pérez León
Portrait: Joanna Nicholson. Photo: UiO
Joanna Nicholson
Portrait: Hilde Salvesen. Photo: UiO
Hilde Salvesen
Portrait: Hanne Hagtvedt Vik. Photo: UiO
Hanne Hagtvedt Vik
Portrait: Steven L. B. Jensen. Photo: Toynbee Prize Foundation
Steven L. B. Jensen
Portrait: Linde Lindkvist. Foto: Johan Bokström
Linde Lindkvist
Portrait: Johan Strang. Photo: UiO
Johan Strang
Portrait: Ingunn Ikdahl. Photo: UiO
Ingunn Ikdahl
Portrait: Petter Wille. Photo: Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Petter Wille
Portrait: Bård Anders Andreassen. Photo: UiO
Bård Anders Andreassen
Portrait: Helga Fastrup Ervik. Photo: www.sivilombudsmannen.no
Helga Fastrup Ervik

13.00: Master posters og lunsj

14.15: Parallellsesjoner

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4

Seksualisert vold i krig

Human Rights Defenders

(Denne sesjonen vil være på engelsk)

  • Jan Helgesen, UiO: The drafting of the Declaration on Human Rights Defenders.
  • Sandra Petersen, NHRF: Ensuring the Protection of Human Rights Defenders: The Practice of the Norwegian Human Rights Fund.

Q&A session.

Ordstyrer: Gentian Zyberi, UiO

Folkemordkonvensjonen 70 år: Fortsatt aktuell? Jesidiene og Rohingyane som eksempler.

Sesjonen ledes av Ellen Stensrud, HL-senteret

Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?

Portrait: Jan Helgesen. Photo: UiO
Jan Helgesen
Portrait: Jenny Lorentzen. Photo: www.prio.org
Jenny Lorentzen
Portrait: Elisabeth Ng Langdal. Photo: Health and Human Rights info
Elisabeth Ng Langdal
Portrait: Sandra Petersen. Photo: The Norwegian Human Rights Fund
Sandra Petersen
Portrait: Gentian Zyberi. Photo: UiO
Gentian Zyberi
Portrait: Ellen Stensrud. Photo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ellen Stensrud
Portrait: Tine Jensen
Tine Jensen
Portrait: Envor M Bjørgo Skårdalsmo. Photo: Private
Envor M. Bjørgo Skårdalsmo

15.15 - 16.00: Globale menneskerettigheter? FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 70 år

  • Historiker Steven L. B. Jensen, Institut for menneskerettigheder, København Universitet  innleder om menneskerettighetenes fortid: Hvem har skapt det internasjonale menneskerettighetssystemet og hvorfor?
  • Statssekretær i UD, Audun Halvorsen vil snakke om hvordan den norske regjeringen arbeider med menneskerettigheter i dagens krevende internasjonale situasjon.
Portrait: Steven L. B. Jensen. Photo: Toynbee Prize Foundation
Steven L. B. Jensen
Portrait: Audun Halvorsen Foto: Sturlason/DU
Audun Halvorsen

Arrangør

Universitetet i Oslo
Emneord: menneskerettigheter, fagdag
Publisert 10. sep. 2018 13:06 - Sist endret 20. nov. 2018 11:21