Foredrag: Kulturminnevern i konfliktområder

Velkommen til foredrag der du får høre hvordan tyrkere og armenere samarbeider om å bevare ruinbyen Ani på grensen mellom de to landene.

Det er også mulighet til å se utstillingen Ani - Silkeveiens glemte by.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Ruinbyen Ani blomstret på 900- og 1000-tallet og utgjorde en del av Silkeveien. Da man fant sjøveien til Kina, ble byen Ani glemt i flere hundre år. Politiske konflikter har tidligere gjort stedet utilgjengelig, men nå kan man vandre blant ruiner etter praktbygg som kirker, klostre og høye bymurer.

I foredraget får vi høre om hvordan tyrkere og armenere nå samarbeider om å undersøke og bevare byen Ani, som i 2016 kom på UNESCOs verdensarvliste.

Portrait: Carsten Paludan-Müller
Carsten Paludan-Müller

Om foredragsholder

Foredraget holdes av Carsten Paludan-Müller som er arkeolog og tidligere direktør for Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han har vært involvert i arbeidet med utstillingen om Ani, og også jobbet med kulturminnevern i andre konfliktområder.

Etter foredraget blir det en omvisning i utstillingen "Ani: Silkeveiens glemte by".

Se omtale av arrangementet på Facebook

Emneord: foredrag, kulturhistorie, kulturarv, kulturminnevern
Publisert 23. okt. 2018 11:58 - Sist endret 15. nov. 2018 13:52