Om Oslo Peace days

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. Sammen har vi etablert Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om Oslo Peace Days eller om enkelte arrangementer, ta kontakt med

  • Nobels Fredssenter: Ingvill Bryn Rambøl, mobil: 924 52 944
  • Det Norske Nobelinstitutt: Bård N. Vik Steen, tlf: 22 12 93 00 
  • Institutt for fredsforskning (PRIO): Agnete Schjønsby, mobil: 905 71 503
  • Universitetet i Oslo: pressekontakt@uio.no, mobil: 930 77 006 eller Ingrid Shields

Pressekontakt

Alle samarbeidspartnere har egne pressekontakter. 

Pressemeldinger

  • mukwege-murad-660px Programmet for Oslo Peace Days er klart 31. okt. 2018 12:50

    Oslo er en av de fredeligste byene i verden, ledende innen freds- og menneskerettighetsforskning og ikke minst; byen der Nobels fredspris deles ut. Det Norske Nobelinstitutt, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo kommune og Nobels Fredssenter går sammen om å invitere til Oslo Peace Days fra 5. til 12. desember.

  • lederne-660 Sammen for å feire fred og menneskerettigheter 21. sep. 2018 09:00

    Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredssenter inviterer byens befolkning til å være med å feire Oslo Peace Days en hel uke i desember.