Om Oslo Peace days

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. Sammen har vi etablert Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om Oslo Peace Days eller om enkelte arrangementer, ta kontakt med

  • Nobels Fredssenter: Ingvill Bryn Rambøl, mobil: 924 52 944
  • Det Norske Nobelinstitutt: Bård N. Vik Steen, tlf: 22 12 93 00 
  • Institutt for fredsforskning (PRIO): Agnete Schjønsby, mobil: 905 71 503
  • Universitetet i Oslo: pressekontakt@uio.no, mobil: 930 77 006 eller Ingrid Shields

Pressekontakt

Alle samarbeidspartnere har egne pressekontakter.