Bli med å feire ytringsfrihet og fred i desember!

Er du lærer? Sjekk ut undervisningsopplegget om årets fredsprisvinnere, laget av Nobels Fredssenter!

Skolebarn rundt et bord

Foto: Nobels fredssenter

Modige journalister

I år gikk Nobels fredspris til de to modige journalistene Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Muratov fra Russland. Den 10. desember kommer de begge til Oslo for å ta imot sin fredsprismedalje. Vi inviterer alle lærere og elever til å bli med å feire fred og ytringsfrihet i –desember.  

Se Nobelseremonien digitalt 

Pedagogene på Nobels Fredssenter har utviklet et undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet. Og den 10. desember kl. 13, anbefaler vi alle lærere å vise overføringen av Nobelseremonien fra Rådhuset i Oslo.  

Legger til rette for diskusjoner om ytringsfrihet

Skoleopplegget legger til rette for diskusjon om hvordan ytringsfrihet, pressefrihet og falske nyheter styrker eller svekker et demokrati.

– Fredsprisvinnerne er gode forbilder som aktive medborgere, og vi tror historiene om Maria Ressa og Dmitrij Muratov kan inspirere unge i klasserommene i hele Oslo, sier Nobels Fredssenters formidlingssjef Toril Rokseth. 

Digital utstilling om prisvinnerne 

11. desember lanserer Nobels Fredssenter en digital utstilling om årets fredspris. Denne kan også brukes i undervisningen. Følg med på Fredssenterets hjemmeside.


Undervisningsopplegget

Opplegget handler om de to journalistene, pressens betydning og falske nyheter. Her er også oppgaver om hvorfor ytringsfrihet er viktig i et demokrati. Nobelprisleksjonen består av en video der lederen for den Norske Nobelkomiteen forklarer fredsprisen på under fem minutter, en powerpointpresentasjon med tilhørende talemanus, samt oppgaver elevene kan løse.

Hele leksjonen finner du på Fredssenterets skoleside.

 

Har du lyst til å lære mer om vinnerne, så kan vi anbefale disse artiklene om Maria Ressa og om Dmitrij Muratov.

Hør lederen for Den Norske Nobelkomiteen, Berit Reiss Andersen, forklare fredprisen (på engelsk).

Publisert 1. des. 2021 12:01 - Sist endret 2. des. 2021 08:53